Privacy verklaring Huidstudio Zuiver

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huidstudio Zuiver verwerkt van haar klanten en is in werking getreden op 22 mei 2018.

Indien u klant wordt van Huidstudio Zuiver of om een andere reden persoonsgegevens aan Huidstudio Zuiver verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en deze te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Huidstudio Zuiver , Dam 7, 2871 CS Schoonhoven, tel: 06 55771590,
email info@huidstudiozuiver.nl, KvK 59545038

2. Welke gegevens verwerkt Huidstudio Zuiver en voor welk doel:
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer en emailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via een huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s
f) Product gebruik tijdens de behandeling
g) Geschiedenis behandelingen en de aangekochte producten
2.2 Huidstudio Zuiver verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken
en de eventuele annulering daarvan,
b) Gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te
monitoren.
c) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden uitsluitend gedeeld op Social Media na toestemming van u.
d) Informatie over het productgebruik tijdens de behandelingen wordt gebruikt om eventuele huidreacties, overgevoeligheid, werkzaamheid te kunnen monitoren.

3. Bewaartermijnen
Huidstudio Zuiver verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen
Huidstudio Zuiver neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@huidstudiozuiver.nl
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
a) Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
b) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

5. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende
website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Via de eigenaresse van Huidstudio Zuiver kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Huidstudio Zuiver zal het verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Huidstudio Zuiver uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Huidstudio Zuiver via tel: 06 55771590 of via email
info@huidstudiozuiver.nl

7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

× Hoe kan ik je helpen?